Klimasats-prosjekt

Mobilitets- og delingssenter - bærekraftig etterbr

Prosjektnavn: Mobilitets- og delingssenter - bærekraftig etterbr
Fylke: Oslo (N)
Søker: Boligbygg Oslo KF
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner