Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse for Rotnes og Nittedal sentrum

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse for Rotnes og Nittedal sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: Nittedal kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging