Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Slemmestad

Prosjektnavn: Mobilitetsplan Slemmestad
Fylke: Viken (N)
Søker: Røyken kommune
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging