Klimasats-prosjekt

Mobilitetsportal

Prosjektnavn: Mobilitetsportal
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 1 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: IKT/teknologi, Reisevaner