Klimasats-prosjekt

Mobilitetspunkt Klepp stasjon

Prosjektnavn: Mobilitetspunkt Klepp stasjon
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Klepp kommune
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner