Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Bærum

Prosjektnavn: Mobilitetsstrategi for Bærum
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging