Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 2

Prosjektnavn: Mobilpunkter i Bergen – fase 2
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 960 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre prosjekter med mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer miljøvennlige transportformer. På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, eller fra privat elbil til buss. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Relevante lenker