Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 2

Prosjektnavn: Mobilpunkter i Bergen – fase 2
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Tilskudd: 1 960 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner

Relevante lenker