Klimasats-prosjekt

Nidarvoll som ZEN pilot

Prosjektnavn: Nidarvoll som ZEN pilot
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim eiendom
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging