Klimasats-prosjekt

Nordlandsparken

Prosjektnavn: Nordlandsparken
Fylke: Nordland (N)
Søker: Rana kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging