Klimasats-prosjekt

Nullutslippssone i Bergen – utredning

Prosjektnavn: Nullutslippssone i Bergen – utredning
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt