Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon

Prosjektnavn: Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon
Fylke: Viken (N)
Søker: Skedsmo kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt