Klimasats-prosjekt

Nye Vikhammer ungdomsskole

Prosjektnavn: Nye Vikhammer ungdomsskole
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NYE UNGDOMSSKOLE VIKHAMMER
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt