Klimasats-prosjekt

Nye Stokmarknes ungdomsskole

Prosjektnavn: Nye Stokmarknes ungdomsskole
Fylke: Nordland (N)
Søker: Hadsel kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt