Klimasats-prosjekt

Nye Stokmarknes Ungdomsskole

Prosjektnavn: Nye Stokmarknes Ungdomsskole
Fylke: Nordland
Søker: Hadsel kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt