Klimasats-prosjekt

Nye Tøyenbadet – utvidet bruk av tre

Prosjektnavn: Nye Tøyenbadet – utvidet bruk av tre
Fylke: Oslo (N)
Søker: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt