Klimasats-prosjekt

Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Prosjektnavn: Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 1 775 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass