Klimasats-prosjekt

Okstad skole

Prosjektnavn: Okstad skole
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim eiendom
Tilskudd: 525 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass