Klimasats-prosjekt

Ombruk materialer

Prosjektnavn: Ombruk materialer
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt