Klimasats-prosjekt

Omlegging til el-transport

Prosjektnavn: Omlegging til el-transport
Fylke: Nordland (N)
Søker: Evenes kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler