Klimasats-prosjekt

Omlegging til klimavennlig mat i Frogn kommune

Prosjektnavn: Omlegging til klimavennlig mat i Frogn kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Mat