Klimasats-prosjekt

Områdeplan Stasjonsområdet/Hitterelva

Prosjektnavn: Områdeplan Stasjonsområdet/Hitterelva
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: røros kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging