Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass

Prosjektnavn: Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 180 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass