Klimasats-prosjekt

Oppstramming og oppmjuking for eit grønare Sjøholt

Prosjektnavn: Oppstramming og oppmjuking for eit grønare Sjøholt
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørskog kommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging