Klimasats-prosjekt

Optimal styring for klimavennlige transportmidler

Prosjektnavn: Optimal styring for klimavennlige transportmidler
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tilskudd: 1 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: IKT/teknologi, Transportplanlegging