Klimasats-prosjekt

Overgang til el-varebiler/minibusser

Prosjektnavn: Overgang til el-varebiler/minibusser
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy