Klimasats-prosjekt

Salten klimanettverk

Prosjektnavn: Salten klimanettverk
Fylke: Nordland (N)
Søker: Fauske kommune
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk