Klimasats-prosjekt

Samkjøringskampanje for Bergen

Prosjektnavn: Samkjøringskampanje for Bergen
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Tilskudd: 1 098 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner