Klimasats-prosjekt

Sikker sykkelparkering ved bilpoolknutepunkt

Prosjektnavn: Sikker sykkelparkering ved bilpoolknutepunkt
Fylke: Viken (N)
Søker: Buskerud fylkeskommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel