Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg

Prosjektnavn: Sirkulære bygg
Fylke: Oslo (N)
Søker: FutureBuilt
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg