Klimasats-prosjekt

SmartBike Innbyggere – elsykkel låneordning

Prosjektnavn: SmartBike Innbyggere – elsykkel låneordning
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel