Klimasats-prosjekt

SmartBike Innbyggere - elsykkel låneordning

Prosjektnavn: SmartBike Innbyggere - elsykkel låneordning
Fylke: Viken
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel