Klimasats-prosjekt

Snarveisprosjekt/ 10-minuttersbyen

Prosjektnavn: Snarveisprosjekt/ 10-minuttersbyen
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner