Klimasats-prosjekt

Støtte til ladepunkt for tjenestebiler

Prosjektnavn: Støtte til ladepunkt for tjenestebiler
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Tilskudd: 1 811 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler