Klimasats-prosjekt

Strategi for klimavennlig mobilitet

Prosjektnavn: Strategi for klimavennlig mobilitet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging