Klimasats-prosjekt

Strategi for mobilitet og byrom i Sauda

Prosjektnavn: Strategi for mobilitet og byrom i Sauda
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging