Klimasats-prosjekt

Sykkel i sentrum

Prosjektnavn: Sykkel i sentrum
Fylke: Agder (N)
Søker: Grimstad kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel