Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell- Gjøvik

Prosjektnavn: Sykkelhotell- Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 564 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel