Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell i Gjøvik

Prosjektnavn: Sykkelhotell i Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 564 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel