Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell Nittedal stasjon

Prosjektnavn: Sykkelhotell Nittedal stasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: Nittedal kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel