Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon

Prosjektnavn: Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune avd Prosjekt
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel