Klimasats-prosjekt

Sykkelparkering v/helse-og beredskapshus og rådhus

Prosjektnavn: Sykkelparkering v/helse-og beredskapshus og rådhus
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Steinkjer kommune
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel