Klimasats-prosjekt

Sykkelparkeringer Vikevåg/Askje/Sokn

Prosjektnavn: Sykkelparkeringer Vikevåg/Askje/Sokn
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Rennesøy kommune
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel