Klimasats-prosjekt

Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner

Prosjektnavn: Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Viken fylkeskommune startet sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune et prosjekt i 2017 for testing av fossilfrie maskiner og kjøretøy.

Prosjektet gir kommuner og fylkeskommuner anledning til å kostnadsfritt låne og prøve ut fossil- og utslippsfrie maskiner og kjøretøy. På den måten får ansatte en mulighet til å teste og vurdere om maskinene duger før de går til innkjøp av tilsvarende utstyr.

Utvidelse av prosjektet

Nå videreføres og utvides prosjektet til å inkludere større kjøretøy som gravemaskiner, hjullastere, traktorer og lastebiler. I tillegg vil videregående skoler med naturbrukslinjer også få mulighet til å låne og teste utstyr og maskiner. 

Relevante lenker