Klimasats-prosjekt

Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner

Prosjektnavn: Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner
Fylke: Viken (N)
Søker: Østfold fylkeskommune
Tilskudd: 5 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy