Klimasats-prosjekt

Trondheim Torg: fossilfri anleggsplass i midtbyen

Prosjektnavn: Trondheim Torg: fossilfri anleggsplass i midtbyen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune, Miljøenheten
Tilskudd: 2 090 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass