Klimasats-prosjekt

utbedring av lagerområde - Himstadjordet

Prosjektnavn: utbedring av lagerområde - Himstadjordet
Fylke: Oslo (N)
Søker: Bymiljøetaten
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi