Klimasats-prosjekt

10 nye ladepunkter for Råde kommune

Prosjektnavn: 10 nye ladepunkter for Råde kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Råde kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler