Klimasats-prosjekt

Ti nye ladepunkter for Råde kommune

Prosjektnavn: Ti nye ladepunkter for Råde kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: RÅDE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler