Klimasats-prosjekt

18 ladepunkter Selbu kommune

Prosjektnavn: 18 ladepunkter Selbu kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Selbu kommune
Tilskudd: 342 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler