Klimasats-prosjekt

20 ladestasjoner i Indre Fosen

Prosjektnavn: 20 ladestasjoner i Indre Fosen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Indre Fosen kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler