Klimasats-prosjekt

4 ladepunkt i tilknytning til VA-anlegg

Prosjektnavn: 4 ladepunkt i tilknytning til VA-anlegg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Overhalla kommune
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler