Klimasats-prosjekt

50 nye ladestasjoner Fredrikstad kommune

Prosjektnavn: 50 nye ladestasjoner Fredrikstad kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Fredrikstad kommune Seksjon For Teknisk Drift
Tilskudd: 875 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler