Klimasats-prosjekt

Åtte semihurtigladepunkter i Ringebu kommune

Prosjektnavn: Åtte semihurtigladepunkter i Ringebu kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler