Klimasats-prosjekt

9270060 - Wilds minne barneskole

Prosjektnavn: 9270060 - Wilds minne barneskole
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt