Klimasats-prosjekt

Wilds minne barneskole

Prosjektnavn: Wilds minne barneskole
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Kristiansand kommune skal utrede og planlegge klimavennlige løsninger ved bygging av en ny barneskole.

Relevante lenker