Klimasats-prosjekt

Analyse - begrensninger ved elektrifisering

Prosjektnavn: Analyse - begrensninger ved elektrifisering
Fylke: Agder (N)
Søker: Mandal kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet